Snář / Dokumenty

číst – máš moudré přátele, dej na jejich radu
najít – očekávej příjem bez vlastních zásluh
ztratit – žárlivá scéna
pálit – prohra v soudním jednání