Snář / Domluva

slyšet ji – odhalíš tajemství
pronášet ji – zachovej daný slib mlčení v důvěrné věci
plánovat ji – jsi dobrým příkladem podřízeným