Snář / Drn

jít po nich – půjdeš na pohřeb příteli
uschlý – tvé lásce je nadobro konec
zelený – tvůj milenec se k tobě vrátí
vyrývat je – máš rád své věci uspořádané