Snář / Důtky

kmitající – ne každý
je připraven slyšet pravdu z tvých úst
zkrvavené – ublížil jsi neprávem blízké osobě