Snář / Dvorec

knížecí vidět – pozor na nástrahy nepřátel
mít jej – velké dědictví
selský vidět – sám sklidíš plody své práce
vidět s upravenými budovami – usilovnou prací zbohatneš
vidět zanedbaný – někdo tě ošklivě pomluví