Snář / Dvorní dáma

být jí – doplatíš na svou pýchu
mluvit s ní – pokora není na místě
vidět ji – toužíš po lepším postavení
vidět ji se sluhou – čekej starosti
vidět ji v blahobytu – budeš jmenován do vysoké funkce