Snář / Esence

připravovat – chybí ti pokora
sám k nim čichat – nejbližší člověk ti není věrný
vidět k nim čichat někoho jiného – sám nejsi věrný