Snář / Etiketa

číst ji – jsi zapomnětlivý víc než myslíš
vidět ji – tvé nepozornosti využijí tví protivníci
vylepovat ji – trpíš nevšímavostí okolí