Snář / Fanfáry

slyšet je – začne válka a vše se bude zdražovat