Snář / Farář

být jím – nebuď tak namyšlený
mluvit s ním – máš snahu napravit své hříchy
poslouchat jeho kázání – někdo tě manévruje do podvodu
vidět ho – všechny tvé předpovědi se vyplní
vidět jich několik najednou – v neštěstí se dočkáš útěchy