Snář / Fialky

cítit jejich vůni – máš moc bujnou fantazii
darovat – přej štěstí i druhým
dostat – dostaneš se do nevhodné společnosti
vykopávat je s kořenem – tvé zdraví je chatrné
mít na hlavě věneček z nich uvitý – jednání na úřadě proběhne k tvé spokojenosti
nosit připevněné na oděvu – přátelé se od tebe odvrátí pro tvou neskromnost
trhat – štěstí v lásce
vázat do kytice – měj rozum a méně hazarduj se svým zdravím
vidět na jarní louce kvést – dočkáš se štěstí
vidět zvadlé – milovaná osoba tebou pohrdá