Snář / Flétna

sám na ni hrát – trápení v lásce
slyšet hrát někoho jiného – někdo se snaží tě podvést