Snář / Hájovna

bydlet v ní – milé přivítání v cizím prostředí