Snář / Hedvábí

kupovat – příjem velké peněžní částky
nosit na sobě – škodíš si svou samolibostí
vidět – přej si něco menšího
vidět červené – těžká životní zkouška tě nemine
vidět modré – styď se za své skutky
vidět ušpiněné a potrhané – někdo pošpiní tvé jméno