Snář / Hlásný

slyšet ho troubit – staneš se středem zájmu okolí
vidět ho na věži – nespoléhej na cizí pomoc