Snář / Hlídač

být jím – hodně lidí ti fandí
vidět jej – neshody v rodině
mluvit s ním – nejednej ukvapeně
utíkat před ním – klidný život