Snář / Hluchý

náhle ohluchnout – náhlé nesnáze
chtít ho oslovit – změň své stravovací zvyky
sám jím být – hrozí velké zdravotní problémy se srdcem