Snář / Hmoždíř

darovat někomu – uvažuješ jednostranně
dostat darem – nezabývej se malichernostmi
koupit – udělej radost blízké osobě
tlouci v něm něco – neohlášená návštěva
vidět ho – k cíli dojdeš až po dlouhé a těžké práci