Snář / Hnůj

být jím potřísněn – neujdeš problémům
kravský vidět – pevné zdraví
nakládat – ne všichni přátelé to s tebou myslí dobře
vidět ho hromadu – máš zajištěn život v bohatství
vidět naložený na voze – nemoc blízké osoby