Snář / Hora

stoupat na ni snadno – dokážeš všechno lehce překovat
stoupat na ni s obtížemi – jen s problémy dosáhneš cíle
vidět ji- dojdeš uznání a cti
vidět ji se zříceninou hradu – mysli na blížící se stáří
vvstoupat až na její vrchol – náhlý úspěch tam, kde nebyl očekáván
sestupovat po jejím úbočí – někdo blízký tě neprávem pokoří