Snář / Hrách

jíst – tvé konání je špatně pochopeno
sít – máš dobré zázemí .
vidět kvetoucí – úspěšné podnikání
Vidět sbírat – zbohatneš
Vidět sušený – budeš mít velké bohatství
Vidět konzervovaný – ještě si počkáš na splnění nadějí