Snář / Hráz

jet po ní na koni – svou odvahou vše překonáš
stát na ní – svou rozhodností překonáš nástrahy
stavět ji – neriskuj a dočkáš se zisku
bořit ji – překážky překonáš
opravovat ji – nebezpečí se ti vyhne
celá – dobré znamení
protržená – zlé znamení