Snář / Hrob

dívat se do prázdného – ztratíš přátele a zůstaneš sám
dívat se do hrobu s rakví – svým zbrklým rozhodnutím zkomplikuješ život příteli
být do něj vhozen – své lásce odhalíš své city
sám kopat – tvá láska tě vyslyší
vidět otevřený – někdo ti pomůže v nesnázích
vidět svůj – něco tě potěší
sám zaházet – dbej víc na své zdraví