Snář / Hrubost

slyšet – mluvíš příliš tajemně
vyslovit – chovej se rozhodně a nikdo ti neublíží