Snář / Hrušky

jíst tvrdé – nesnáze v podnikání
jíst měkké – jenom ty zbohatneš
jíst sladké a šťavnaté – velký zisk
péct je na ohni – povrchní vztah
setřásat se stromu – úspěch v obchodě
trhat – máš šanci uspět
vidět na stromě – šťastný sňatek
vidět okousané vosami – někdo na tebe plánuje podvod