Snář / Inkvizice

sám být před ni postaven – musíš obhájit své poctivé úmysly
vidět ji konat – dočkáš se důkazu své neviny