Snář / Jídelna

vcházet do ní – pozvání na hostinu
vycházet z ní – někdo tě zapomene pozvat na rodinnou oslavu