Snář / Jinovatka

vidět ji venku – nečekané komplikace tvých skutků
sám jí být pokryt – nečekané stěhování
vidět ji v domě – neumíš se slušně chovat