Snář / Kadidlo

cítit jeho vůni – tvé naděje mají šanci na vyplnění