Snář / Kalhoty

koupit – neumíš mlčet
dostat – působíš velmi roztržitě
oblékat – připadáš si neprávem přehlížený
svlékat – tvé zdraví je ohroženo
nosit bílé – dál buď spravedlivý
nosit černé – máš smutek na duši
nosit roztrhané – sám dáš příčinu k zahanbení celé rodiny
zašívat je – snížení platu
prát je – škodíš sám sobě
žehlit je – svou pečlivostí každou chybu objevíš včas