Snář / Kameny

mlýnský – nešťastné manželství
náhrobní – budeš někoho oplakávat
být kamenován – budeš terčem nenávisti
dobývat je v kamenolomu – konečně se dočkáš klidu
jít přes ně – neujdeš utrpení
házet jimi – rozpoutáš hádku
opracovávat je – dočkáš se ocenění své práce
rozbíjet je – vhodný čas pro koupi nemovitosti
vidět jich hromadu – nemoc
vozit je na stavbu – začni podnikat
vidět kameníka při práci – výhodné zaměstnání
vidět z kamenů dlažbu – nedej se odradit od svých plánů