Snář / Kapela

sám v ní hrát – toužíš po věrné lásce
slyšet ji hrát – tvá láska je opětována