Snář / Kapucín

být jím – nečekej pokoru přemožených nepřátel
vidět jej :- tví přátelé ti chystají příkoří