Snář / Kazatelna

sám z ní kázat jiným – pečlivě si vyber svůj vzor
vidět na ní kněze kázat – ani ty nejsi dokonalý
vidět ji plnou lidí – nedej si radit od každého