Snář / Klasy

drobit v prstech – plýtváš svými penězi
sbírat je na poli – výhodný obchod
šlapat po nich – někdo překazí tvé plány
vidět zelené – tvé přání se splní
vidět polehlé na poli – někdo ti chystá nástrahy