Snář / Klavír

hrát na něj – nepříjemné zprávy
slyšet hrát někoho jiného – někdo chce překazit tvé počínání
vidět ho – mnoho povyku pro nic