Snář / Kohout

chytat ho – ostrá hádka
slyšet kokrhat – jsi přitažlivý pro druhé pohlaví
vidět bojovat – válka a bída
vidět snášet vejce – nenadálé dědictví