Snář / Kokarda

nosit ji – vyzdvihuj jen vlastní zásluhy
vidět ji – přisvojuješ si výsledky dosažené jinými