Snář / Koroptve

jíst – přijdeš o veškerý majetek
střílet – někdo tě zastihne nepřipraveného
vidět jich letět velké hejno – tvé štěstí je pouze hrané
vidět je na poli – máš nereálné plány