Snář / Krám / obchod /

jít kolem něj – braň se pokušení
plný zákazníků – pochvala v zaměstnání
vstoupit do něj – hrozí ztráta majetku v nejbližších dnech
zavřený – čekají tě velké problémy