Snář / Kroupy

slyšet je dopadat na okna – hádky v rodině
vidět je padat – nebezpečí už nehrozí