Snář / Kuňkání

slyšet žabí – v dobrých časech se rozděl s potřebnými