Snář / Lože

vlastní – smiř se se svým osudem
s nemocným – tvé zdraví je ohroženo