Snář / Luční kobylka

slyšet ji cvrkat – nemocným se přitíží v
vidět ji na zelené trávě – soupeř tě chce překonat v obchode
vidět ji na suché trávě – nezdar v podnikání
vidět jich mnoho – válka a bída