Snář / Mák

jíst – samolibé naděje nemají šanci na uskutečnění
sít – nevěř ústním dohodám
sklízet makovice – tvůj majetek se několikrát rozmnoží
trhat kvetoucí – škodíš si svou vášnivostí
cítit vůni kvetoucího máku – dáš se přemluvit k podivnému činu
vidět na poli kvést – pomluvám neujdeš