Snář / Máslo

jíst rozpuštěné – nemoc
jíst tuhé – najdeš spřízněnou duši
házet psům – budeš opovrhován
kupovat – nauč se šetrnosti
rozpouštět – nečekané výdaje
vidět zabalené – tví přátelé mají důvod k nespokojenosti s tvým chováním
vidět tlouct – budeš dědit
žluklé – stálé problémy v rodině ti klidu nepřidají