Snář / Mlat

vidět prázdný – bohatá úroda
vidět s obilím – úspěchy v podnikání
vidět s prázdnou slámou – za mnoho práce malá odměna