Snář / Monogram

psát svůj – přisvojuješ si cizí zásluhy
vidět svůj napsaný na papíře – někdo o tobě nehezky mluvil v tvé nepřítomnosti
vidět svůj vyrytý do kůry stromu – máš tajného ctitele
vidět cizí – nová láska tě vyhledá