Snář / Násep

stát na něm – nezklam důvěru přátel
vidě vysoký – nové překážky s vypětím sil překonáš
vidě pobořený – každá překážka se dá obejít