Snář / Obchodní místnost

plná lidí – život v blahobytu
prázdná – nezasloužíš si tolik utrpení
v plamenech – tvé peníze jsou ohroženy